چه کارهایی را بهتر انجام می دهیم

خدمات حقوقی مرتبط با بازار سرمایه

✔️ طرح و دفاع از دعاوی با موضوع دستکاری بازار سرمایه، اعم از دعاوی کیفری و حقوقی ناشی از مسئولیت مدنی آن
✔️ طرح و دفاع از موضوعات در کمیته رسیدگی به تخلفات بورس
✔️ دفاع از دعاوی مطروحه در هیات داوری بورس

دعاوی اقتصادی

✔ مشاوره و دفاع از دعاوی مرتبط با جرائم اقتصادی (پولشویی، اخلال در نظام تولیدی و اقتصادی، کلاهبرداری)
✔ مشاوره و دفاع از دعاوی قاچاق کالا و ارز در محاکم و تعزیرات
✔ مشاوره و دفاع از دعاوی پولی و بانکی
✔ مشاوره و پیگیری حقوق مالی قراردادهای خرید خارجی

دعاوی مالیاتی

✔ پیگیری و مذاکره با مرجع مالیاتی به منظور انجام توافق مطلوب مؤدی
✔ ارجاع و پیگیری موضوع در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف
✔ طرح و تقاضای نقض تصمیمات هیاتهای حل اختلاف در شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
✔ طرح دادخواست و دفاع از پرونده در دیوان عدالت اداری

 خدمات حقوقی پروژه های عمرانی

✔ تنظیم انواع قراردادهای مرتبط و مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی(اعم از ساختمانی و راهسازی) از جمله قراردادهای EPC ، J.V ، B.O.T، نظارت عالیه و کارگاهی، طراحی، اجرای طرح، میان همه عناصر درگیر در پروژه، به نحوی که ریسکها و دعاوی احتمالی، به نحو مطلوب مدیریت شود.
✔ مدیریت مذاکرات طرفین به منظور حل و فصل اختلافات، قبل از ارجاع به حکمیت یا دادگاه
✔ طرح و دفاع از دعاوی مرتبط