مقررات جدید و آثار آن

سه رای وحدت رویه جدید: هیئت منصفه، شهادت دروغ و غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور

سه رای وحدت رویه جدید: هیئت منصفه، شهادت دروغ و غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور

بیایید کمی روزنامه بخوانیم، در روزنامه رسمی پریروز (۲۴ مهر ۱۴۰۲) سه رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور منتشر شده که دانستن‌اش خوب است، هر (بیشتر بدانیم)
سه رای وحدت رویه جدید: هیئت منصفه، شهادت دروغ و غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور
معاملات بعدیِ پس از فسخ، باطل می شوند

معاملات بعدیِ پس از فسخ، باطل می شوند

تصور کنید آپارتمان، مغازه یا خودرویی خریده اید. سند مالکیت آن به نام شماست. در آن زندگی یا کار می کنید، یا هر روز از آن خودرو استفاده می (بیشتر بدانیم)
معاملات بعدیِ پس از فسخ، باطل می شوند
رمزگشایی از قوانین؟!

رمزگشایی از قوانین؟!

چقدر امکان دارد از مقرراتی که هر روزه تصویب و اجرا می شود مطلع شویم؟آیا اطلاع از مقررات مستلزم رمزگشایی از آنهاست؟ آیا می توان گفت به شیوه (بیشتر بدانیم)
رمزگشایی از قوانین؟!
قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49

قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49

با تحریم فروش نفت و بعد هم فولاد، درآمدهای دولت برای مخارج سرسام آورش کافی نیست. حکومت فعلا چاره را در گرفتن مالیات دیده به طوری که با (بیشتر بدانیم)
قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49
عدم امکان مطالبه ابتدایی اجرای اسناد رسمی از محاکم

عدم امکان مطالبه ابتدایی اجرای اسناد رسمی از محاکم

آیین نامه شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی به تصویب رسید. نخستین و مهمترین اثر تصویب این آیین نامه، که مستند تصویب آن (بیشتر بدانیم)
عدم امکان مطالبه ابتدایی اجرای اسناد رسمی از محاکم