نمونه های موردی

قتل عام گنجشک ها در چین

قتل عام گنجشک ها در چین

  چون گنجشک‌ها از غلات تولیدی مزرعه‌ها می‌خورند،  حاصل کار مردم کم می شود، پس باید آنها را نابود کرد! در سال ۱۹۵۸، مائو (بیشتر بدانیم)
قتل عام گنجشک ها در چین
مرور زمان مالیاتی

مرور زمان مالیاتی

در جلسه امضای قرارداد خرید یک شرکت تولیدی شرکت کردم. بر سر مالیات شرکت به دلیل نبود مفاصای مالیاتی بحث شد. باید تضامین محکمی در نظر گرفته (بیشتر بدانیم)
مرور زمان مالیاتی
پیامک های پلیس امنیت اخلاقی در باب بی حجابی

پیامک های پلیس امنیت اخلاقی در باب بی حجابی

هر چه بیشتر می خوانی کمتر جسارت نوشتن پیدا می کنی. به خودت می گویی اگر فکر کردن اینهاست، پس فکرهای تو خزعبلات است. به هر حال اگر انقدرها هم (بیشتر بدانیم)
پیامک های پلیس امنیت اخلاقی در باب بی حجابی
صرافی و خیانت در امانت نسبت به وجه نقد

صرافی و خیانت در امانت نسبت به وجه نقد

آقای الف بعد از سالها، و به دلیل مشکلات کاری، به تازگی به ایران برگشته بود. خانوادگی صراف هستند، خودش هم قبل از رفتن صرافی می کرد. تصمیم (بیشتر بدانیم)
صرافی و خیانت در امانت نسبت به وجه نقد
اثر اثباتی اسناد الکترونیک در قراردادهای از راه دور

اثر اثباتی اسناد الکترونیک در قراردادهای از راه دور

گاهی پیش می آید که وکالت پرونده ای در شهر های دیگر را قبول کنم. عموما پرواز صبح زود را برای رفت و عصر همان روز را برای برگشت انتخاب می کنم. (بیشتر بدانیم)
اثر اثباتی اسناد الکترونیک در قراردادهای از راه دور
جعل سند رسمی با جعل هویت

جعل سند رسمی با جعل هویت

پیرمرد در سال ۹۳ به دفترخانه ای در تهران رفته بود و اختیار فروش، معاوضه، اجاره و هر نوع معامله دیگری را راجع به ملک خود، به آقای ص داده بود. (بیشتر بدانیم)
جعل سند رسمی با جعل هویت
اثبات وجود قرارداد در نبود نسخه متنی

اثبات وجود قرارداد در نبود نسخه متنی

با یک برگ کپی بیع نامه مراجعه کرد. خریدارِ یک زمین بود. راجع به اصل بیع نامه پرس و جو کردم، توضیح داد که اصل بیع نامه را فروشنده به ترتیبی از (بیشتر بدانیم)
اثبات وجود قرارداد در نبود نسخه متنی
چک ضمانت اجرای ضعیفِ تعهدات قراردادی

چک ضمانت اجرای ضعیفِ تعهدات قراردادی

هر چه من بیشتر سوال می کردم و حرف می زدم، از خشم صدای پشت خط کم می شد و غم و ناامیدی بیشتری احساس می کردم. از طرف یکی از دوستان معرفی شده بود. (بیشتر بدانیم)
چک ضمانت اجرای ضعیفِ تعهدات قراردادی
اثر بخشنامه های سازمان برنامه در تعدیل نرخ پیمانِ غیردولتی

اثر بخشنامه های سازمان برنامه در تعدیل نرخ پیمانِ غیردولتی

اتاق تعاون به عنوان داور، کارفرما را به پرداخت یک میلیارد تومان بابت تعدیل مبلغ پیمان و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات ارزش افزوده در حق (بیشتر بدانیم)
اثر بخشنامه های سازمان برنامه در تعدیل نرخ پیمانِ غیردولتی