مطالب حقوقی

عدالت پولی؟!

4 شهريور 1400

چندی قبل کارمندِ اخراجی بخش حقوقی یکی از شرکتهای آمریکایی (Apache Corp) علیه این شرکت طرح دعوی می کند، که اخراج او بی دلیل و تلافی جویانه بوده، چون او در طی دوران فعالیتش در این شرکت به مدیر منابع انسانی ایمیلی ارسال کرده و مدعی شده که در شرکت تبعیض های جنسیتی و سنی نسبت به کارمندان وجود دارد. دادگاه در نهایت این شرکت را به پرداخت ۹۰۰ هزار دلار خسارت به او محکوم می کند.

تا اینجای قضیه، صرف نظر از این که حساسیت محاکم آمریکا به اخراج بی دلیل کارکنان برای من مهم است، اما خبر خیلی جالب توجهی به نظر نمی رسد.

موضوع از اینجا جالب می شود که شرکت محکوم شده، به این رای اعتراض می کند اما نمی تواند دیوان عالی ایالت تگزاس را برای رسیدگی متقاعد کند.

چندی بعد این شرکت مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به کمیته اقدام سیاسیِ (PAC) انتخاب قضات دیوان عالی این ایالت (تگزاس) کمک می کند و پس از آن مجددا درخواست رسیدگی می کند. این بار دیوان عالی وارد در رسیدگی شده و با این استدلال که این بنده خدا نه به خاطر اقدام تلافی جویانه، بلکه به دلیل عدم رعایت مقررات اخراج شده، به نفع شرکت تصمیم می گیرد.

آقای وکیل این خانم کارمند البته تذکر داده که این کمیته نباید این مبلغ را می پذیرفت چون این کار تصور فروشی بودن عدالت را در اذهان ایجاد کرده و تصویر بی طرفی محاکم را هم مخدوش می کند.

این طور که گزارش گفته موسسات بزرگ حقوقی در این ایالت، مبالغ هنگفتی به کمپین های انتخاباتی قضات دیوان عالی کمک می کنند و شاید به همین دلیل هم هست در پرونده هایی که آنها وکیل هستند، آراء دادگاهها بیشتر به نفع آنها صادر می شود. در مقابل اما این موسسات حقوقی ادعا می کنند اگر ما خیلی موفق هستیم، به دلیل در اختیار داشتن وکلای حرفه ای و با تجربه است، نه کمک های مالی!

خود این اتفاق به قدر کافی جالب هست، اما برای مایی که در ایران زندگی می کنیم، جالب تر شاید شفافیت نظام آن کشور است که به راحتی اجازه می دهد چنین مواردی منتشر و در معرض نقد و بررسی اندیشمندان و افکار عمومی قرار گیرد.

منابع + و +